Park Etnograficzny w Sanoku został oficjalnie otwarty w 1973 r. choć już 8 lat wcześniej udostępniono zwiedzającym pierwsze obiekty. W chwili otwarcia skansenu było odtworzonych kilkanaście obiektów drewnianych, obecnie jest ich ponad 100. W 1973 r. na nowo opracowano plan zabudowy skansenu, określono kryteria doboru obiektów i całkowicie zreorganizowano brygadę budowlaną rezygnując ze współpracy z konserwatorami zabytków.

To posunięcie przyniosło bardzo dobre rezultaty, skansen od tej pory zaczął się błyskawicznie rozwijać. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia znacznie rozbudowano skansen o nowe obiekty. Z początkiem lat 90-tych powstał całkiem nowy sektor przemysłowy związany z wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej. Najnowszym nabytkiem Parku Etnograficznego jest zrekonstruowane drewniane miasteczko galicyjskie wraz z warsztatami rzemieślniczych i obiektami handlowymi wyposażonymi w ówczesny sprzęt. Są tu też zakłady usługowe takie jak poczta, zakład fryzjerski, apteka, zakład szewski oraz stacja GOPR.

Skansen w Sanoku prezentuje kulturę ludową polsko-ukraińskiego pogranicza ze wschodniej części Karpat z okresu od XVII do XX w. Są to tereny Beskidu Niskiego, Bieszczadów oraz Podkarpacia. Tereny te były zamieszkiwane przez Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan. Cały teren skansenu, 38 ha podzielony jest na sektory, które odpowiadają przedwojennym grupom etnograficznym i ich rozmieszczeniu w terenie. Obszar skansenu jest położony na urozmaiconym wysokościowo terenie, częściowo zalesionym. Na płaskim terenie prezentuje się budownictwo pogórzańskie i doliniańskie a na obszarze bardziej stromym rozlokowano obiekty budownictwa bojkowskiego i łemkowskiego.

Zostały tu odtworzone charakterystyczne dla danej grupy etnicznej układy zabudowy wsi jak i organizacji samych zagród. W skansenie ilościowo przeważają budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze i gospodarcze ale są również obiekty sakralne: kościół, trzy cerkwie oraz kilka kapliczek. Są też budynki użyteczności publicznej (szkoła, zajazd) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie). Większość budynków mieszkalnych i warsztatów rzemieślniczych posiada w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza.

Na terenie Parku urządzono stałą ekspozycję malarstwa ikonowego składającą się z ponad 220 ikon z okresu od XV do XX w. Uzupełnieniem ekspozycji są wystawy czasowe prezentujące bogate zbiory z zakresu kultury ludowej, kultury mieszkańców podkarpackich miast i miasteczek, również kolekcje ikon, oleodruków oraz judaików.

Więcej na temat Skansenu na stronie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Mapa skansenu na stronie MBL w Sanoku

 

Miasteczko galicyjskie

Ulica do rynku Rynek - pierzeja północna Rynek widok od zachodu Rynek - Remiza strażacka - Pierzeja północno-zachodnia Rynek - Pierzeja północno-zachodnia Rynek - W piekarni

 Sektor bojkowski

Zagroda jednobudynkowa - chałupa ze Skorodnego Zagroda jednobudynkowa - chałupa ze Skorodnego Cerkiew grekokatolicka z Grąziowej Cerkiew grekokatolicka z Grąziowej Dzwonnica przycerkiewna z Sierakościec Budynek mieszkalny ze Skorodnego Budynek mieszkalny ze Skorodnego Młyn wodny z Woli Komborskiej Cerkiew grekokatolicka z Rosalina

Sektor łemkowski

Zagroda jednobudynkowa z Komańczy Zagroda jednobudynkowa ze Smolnika Zagroda jednobudynkowa ze Smolnika Zagroda jednobudynkowa ze Smolnika Zagroda jednobudynkowa ze Smolnika Zagroda jednobudynkowa ze Zdyni Zagroda jednobudynkowa ze Zdyni Cerkiew grekokatolicka z Ropek Cerkiew grekokatolicka z Ropek Cerkiew grekokatolicka z Ropek Kamienna kapliczka przydrożna Tartak wodny ze Zdyni w drugim planie sektor naftowy

Sektor naftowy

Po lewej wieża wiertnicza typu kanadyjskiego, po prawej wieża wydobywcza i kocioł parowy Na środku kocoł parowy i kieraty pompowe Po środku zbiornik drewnian oraz ręczny kiwak drewniany Różne elementy wyposażenia wiertni

Sektor Pogórzan zachodnich i Dolinian

Chałupa z Rzepiennika Strzyżewskiego Dom z Tyrawy Solnej Dom z Tyrawy Solnej Chałupa z Ustrobnej Wiatrak z Turaszówki i chałupa z Ustrobnej Kuźnia z Haczowa Dom z Nowosiółek Kapliczka domkowa z Uherzec Dom z Tyrawy Solnej - wystawa czasowa

Wystawy czasowe na terenie skansenu

Wystawa judaików Wystawa judaików Wystawa judaików Wystawa judaików Wystawa judaików Wystawa świątków ludowych Wystawa świątków ludowych

Sektor Pogórzan wschodni

Kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego Kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego Kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego Kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego

Zlot starych pojazdów - Miasteczko galicyjskie

Zlot starych pojazdów 2012 Zlot starych pojazdów 2012 Zlot starych pojazdów 2012 Zlot starych pojazdów 2012 Zlot starych pojazdów 2012

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com