Wschodnie RoztoczePolskie Roztocze południowe zwane też Roztoczem wschodnim (część Roztocza Rawskiego ciągnącego poza granicę Polski ), rozciąga się od granicy Polski, na odcinku od Horyniec Zdrój, Hrebenne, na północny zachód po dolinę Tanwi (w okolicach Suśca i Narola). Dalsza północno-wschodnia granica Roztocza południowego przebiega obniżeniem terenu, gdzie przebiega droga Narol, Bełżec, doliną Sołokiji po graniczne przejście kolejowe Hrebenne. Tereny te były zamieszkane głównie przez ludność pochodzenia ukraińskiego, która została wysiedlona na tereny byłego Związku Radzieckiego w latach 1945-1947.

Wcześniej osadnictwo na tych terenach było prowadzone również na „Prawie Wołowskim” jak w Karpatach. Jedynymi śladami bytności tu ludności ukraińskiej są liczne greko-katolickie cerkwie i cmentarze, często od dawna nie użytkowane i niszczejące. W ostatnich latach niektóre zostały odremontowane przykładem niech będzie cerkiew w Gorajcu i cmentarz w Łówczy.

 

Cerkiew w Gorajcu Cerkiew w Gorajcu Cerkiew w Gorajcu Drogowskaz przy Ccerkwi w Gorajcu Cerkiew w Kowalówce Cerkiew w Kowalówce Cerkiew w Kowalówce Cerkiew w Łówczy Cerkiew w Łówczy Cerkiew w Łówczy Cerkiew w Łówczy Cerkiew w Łówczy Cmentarz przy cerkwi w Łówczy w Łówczy Cmentarz przy cerkwi w Łówczy Cmentarz przy cerkwi w Łówczy Cmentarz przy cerkwi w Łówczy Cerkiew w Woli Wyżnej Cerkiew w Woli Wyżnej Cerkiew w Woli Wyżnej Cerkiew w Woli Wyżnej Cmentarz przy cerkwi w Woli Wyżnej

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com