Dość długa wycieczka po Beskidzie Niskim z cyklu „Tu nas jeszcze nie było”. Ciekawa trasa ze względów głównie przyrodniczych, ale i z powodu trochę odmiennej historii istniejących tu wcześniej wsi Żydowskie i Ciechania, zniszczonych jeszcze przed akcją „Wisła”. Pierwszy raz podczas operacji gorlickiej w 1915 r. i po raz drugi podczas bitwy dukielskiej w 1944 r. Trasa biegnąca w dużej części bezdrożami, poza szlakami turystycznymi. W drodze można odwiedzić 2 cerkwie i odnaleźć sporo śladów historii: krzyże przydrożne, nagrobki cmentarne, cerkwiska, ślady zabudowań.

Trasa: Krempna - Żydowskie - Ciechania - Huta Polańska - Polany - Polany Ostrysze - leśniczówki przed Krempną - Huta Krempska - Za Polaną pod Żydowską Górą - polana pod Bukowinką - Krempna.

Długa, ciekawa trasa ze względów przyrodniczych z nielicznymi zachowanymi śladami bogatej, łemkowskiej historii. Biegnąca w zdecydowanej większości bezdrożami Beskidu Niskiego, pozbawionego w tej części dróg jezdnych a nawet szlaków turystycznych. Dzisiaj jest już lepiej, wytyczono tu nowe szlaki. W drodze można z łatwością odnaleźć wiele kapliczek i krzyży przydrożnych oraz liczne cmentarze wojenne.

Trasa: Krzywa - Jasionka - Czarne - Długie - Wyszowatka - Grab - Ożenna - Grab - Rostajne pod Feszówką - Nieznajowa - Wołowiec - Banica - Krzywa.

Dość długa, ciekawa trasa pod względem historycznym ale i przyrodniczym. Biegnąca w całości dobrej jakości drogami asfaltowymi Beskidu Niskiego, jednak słabo uczęszczanymi, więc spokojnymi. Po drodze można odwiedzić aż 10 cerkwi, 1 kaplicę rzymsko-katolicką oraz kilka cmentarzy wojennych.

Trasa: Uście Gorlickie - Kwiatoń - Skwirtne - Niżny Regietów - Smerekowiec - Zdynia - Konieczna - Gładyszów - Przełęcz Małastowska - Przysłup - Nowica - Oderne - Uście Gorlickie.

Ciekawa trasa pod względem przyrodniczym i historycznym. Biegnąca w dużej części terenami słowackiej części Pienińskiego Parku Narodowego, na obszarze Pienin Właściwych i Małych Pienin administracyjnie zaliczanych do Zamagurza Spiskiego.

Trasa: Szczawnica przystań - Droga Pienińska - Leśnica Chata Pieniny - Czerwony Klasztor - Wielki Lipnik - Leśnickie Siodło - Wysoki Wierch - Durbaszka - Jaworki - Szczawnica.

Cerkiew w BanicyWyjątkowa trasa pod względem historycznym, na trasie znajduje się aż 7 cerkwi łemkowskich, z czego 3 murowane. Przy drodze można też spotkać wiele kapliczek i krzyży przydrożnych ale i starych zabudowań mieszkalno-gospodarczych. Częściowo ocalały też cmentarze, nawet ten w małym Czertyżnem przy nieistniejącej już cerkwi.

Trasa: Banica - Izby - Bieliczna - Przełęcz Prehyba (pod Biała Skałą) - Kudak (nad Ropkami) - Przełęcz Hutniańska - Huta Wysowska – Wysowa - Blechnarka - Wysowa - Hańczowa - Ropki Kudak - Przełęcz Lipka (pod Siwejką) - Czertyżne – Banica.

Pętla MuszyńskaJako, że po dużej części Beskidu Niskiego najlepiej poruszać się na rowerze, tym razem zaplanowaliśmy wycieczkę w rejon Wysowej i Regietowa. Postanowiliśmy objechać dookolnie masyw Koziego Żebra i przyległej Jaworzynki. Do realizacji tego planu można wykorzystać bardzo wygodny żółty szlak rowerowy tworzący zamkniętą pętlę.

Trasa: Wysowa Zdrój – Dolina Łopacińskiego – Hańczowa – obniżenie Kiczerki – Kwiatoń - Skwirtne – Regietów Niżny – Regietów Wyżni – stoki Wysokiego Wierchu Przełęcz Wysowska – Blechnarka – Wysowa Zdrój. Całkowita długość trasy 28 km z czego większość po drogach asfaltowych.

Długa Hala spod schroniska na TurbaczuPlanując wycieczkę rowerową na Turbacz, z początkiem maja, nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości zalegającego śniegu. Nie przeszkodziło nam to w realizacji pomysłu. Naszą trasę rozpoczęliśmy w Rzekach na Przełęczy Przysłop gdzie można pozostawić samochód. Można też wyruszyć z istniejącego parkingu już w samej dolinie, w miejscu zwanym Trusiówka, w pobliżu ścieżki dydaktycznej.

Trasa: Przełęcz Przysłop – Papierzówka – Czubaty Groń – Skalny Groń – Hala Jaworzyna Kamieniecka – Jaworzyna Kamieniecka – Kiczora – Przełęcz Długa – Turbacz – Trasa powrotna ta sama na Przełęcz Przysłop. Długość całkowita trasy 28 km.

Pętla Muszyńska

Na pomysł przejechania tej trasy wpadliśmy analizując mapę. Najtrudniejszym odcinkiem wydawał się odcinek poza znakowanymi szlakami i drogami jezdnymi, pomiędzy górną częścią wsi Dubne i górną częścią Wojkowej. Trasę postanowiliśmy rozpocząć spod cerkwi w Powroźniku (gdzie można pozostawić samochód). Wygodnym miejscem rozpoczęcia trasy jest też centrum Muszyny.

Trasa: Powroźnik – Muszyna – Leluchów – Dubne – Wojkowa – Powroźnik. Długość trasy 32 km.

Magura Wątkowska z BartnegoBeskid Niski to wymarzony teren dla turysty rowerowego. Teren ten zamieszkiwali Łemkowie i to oni wytyczyli bardzo gęstą sieć dróg do swoich osad, pól i łąk, tam upływało ich codzienne życie. Po wysiedleniu Łemków rozpoczęto zmasowaną gospodarkę leśną i wtedy powstały kolejne drogi do wywozu drewna. Zostały też wytyczone szlaki turystyczne a później też rowerowe. Właśnie dzięki tej gęstej sieci różnych dróg i ścieżek prawie wszędzie można dojechać rowerem i w ten sposób znacznie więcej zobaczyć w krótszym czasie.

Trasa: Bodaki - Bartne - Banica - Bartne - Przełęcz Majdan - Świerzowa Ruska - Wielka i Mała Świątkowa - Magura - Wątkowa - Bartne - Bodaki. Długość trasy 46 km.

Magura Wątkowska z rowerowe/foluszaZachęceni udaną zeszłoroczną wycieczką po południowej części Magury Wątkowskiej postanowiliśmy tym razem przejechać kombinacją szlaków i dróg tym razem po północnej stronie. W tej części Magury Wątkowskiej również istnieje gęsta sieci różnych dróg i ścieżek i szlaków turystycznych choć głównie pieszych to możliwych do przejechania rowerem.

Trasa: Folusz – podszczytowe zbocza Magury – Świerzowa – Mrukowa – Brzezowa – Jaworze – przełęcz pomiędzy Ostryszem i Kolaninem – skraj lasu nad Wielką Świątkowa – przełęcz pomiędzy Magurą i Świerzową – Duże Huty – rowerowe/folusz. Długość trasy 39 km, łączna wysokość podjazdów ok. 1000 m.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com