Pętla MuszyńskaJako, że po dużej części Beskidu Niskiego najlepiej poruszać się na rowerze, tym razem zaplanowaliśmy wycieczkę w rejon Wysowej i Regietowa. Postanowiliśmy objechać dookolnie masyw Koziego Żebra i przyległej Jaworzynki. Do realizacji tego planu można wykorzystać bardzo wygodny żółty szlak rowerowy tworzący zamkniętą pętlę.

Trasa: Wysowa Zdrój – Dolina Łopacińskiego – Hańczowa – obniżenie Kiczerki – Kwiatoń - Skwirtne – Regietów Niżny – Regietów Wyżni – stoki Wysokiego Wierchu Przełęcz Wysowska – Blechnarka – Wysowa Zdrój. Całkowita długość trasy 28 km z czego większość po drogach asfaltowych.

Wycieczka miała miejsce 22 kwietnia 2007 r. Trasę rozpoczynamy w Wysowej, przy zabytkowej cerkwi św. Michała Archanioła z roku 1779. Z tego miejsca jedziemy w górę drogą asfaltową do Doliny Łopacińskiego. Za Parkiem zdrojowym dochodzi szlak zielony prowadzący na Kozie Żebro. Niedaleko odbicia zielonego szlaku kończy się droga asfaltowa i dalej jedziemy już drogą leśną, która przełamuje się i doprowadza do Hańczowej. Droga ta przebiega pod stromymi zalesionymi stokami Koziego Żebra i sąsiedniej Skałki. W dolnej jej części dochodzi tu szlak czerwony. Dalsza część polnej a później asfaltowej drogi doprowadza nas do wartej odwiedzenia cerkwi w Hańczowej z I poł. XIX w.

 

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wysowej Markowiec przed Hańczową Cerkiew w Hańczowej Cerkiew w Hańczowej Cerkiew w Hańczowej Cerkiew w Kwiatoniu i otoczenie Uścia Gorlickiego Cerkiew w Kwiatoniu Cerkiew w Skwirtnem Dolina Regetówki po prawej Skałka i Kozie Żebro Pierwsze wiosenne kwiaty Resztki starego łemkowskiego sadu Od lewej Jaworzynka i Kozie Żebro Jaworzynka Łemkowski cmentarz w Regietowie Wyżnym Magura Stebnicka z Przełęczy Wysowskiej Cerkiew w Cerkiew w Blechnarce

 

Powracamy za most na Ropie i jedziemy w górę, w kierunku lewego zalesionego obniżenia Kiczerki. W tej chwili przebiega tu nowa bardzo wygodna droga asfaltowa prowadząca do Skwirtnego. Wcześniej gdy jechaliśmy tą trasą była tu tylko wyboista, polna droga. Za przełączką droga przełamuje się i otwiera się widok na całą dolinę, którą wiedzie dalsza część trasy. Po zjeździe na dno doliny zbaczamy aby odwiedzić jedną z najpiękniejszych cerkwi w Kwiatoniu z II poł. XVII w. Powracamy na szlak i jedziemy do Skwirtnego, gdzie znajduje się kolejna cerkiew z roku 1837 r. W tym miejscu przechodzi przez drogę szlak zielony idący od strony Magury Małostowskiej w kierunku Koziego Żebra.

Jadąc dalej mijamy Regietów Niżny ze stadniną koni huculskich. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w górną część doliny Regetówki, obecnie praktycznie bezludnej, którą prowadzi szlak żółty na Przełęcz Regetowską. Po chwili przez drogę przechodzi czerwony szlak prowadzący z Koziego Żebra na Rotundę. Znajduje się tam jeden z okazalszych cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej, ostatnio odremontowany. Na wysokości Działu po lewej stronie doliny, docieramy do Regietowa Wyżnego, który w okresie swej świetności już pod koniec XIX w. był większy (ok. 550 mieszkańców), od Regietowa Niżnego. Obecnym jedynym śladem po tej wsi łemkowskiej, wysiedlonej podczas akcji „Wisła”, jest mały cmentarz oraz kaplica postawiona na wzór stojącej tu wcześniej.

Za kaplicą skręcamy w prawo w polną ścieżkę. Doprowadza ona na skraj lasu, porastającego zbocza Jaworzynki i Wysokiego Wierchu, opadającego w kierunku przełączki pod Obyczem. Tu zaczyna się najtrudniejsza część trasy, w dużej części trzeba prowadzić rower, gdyż jest zbyt stromo. Po około 600m dróżka leśna przełamuje się i doprowadza do szerokiej drogi stokowej. Tu na drogę dochodzi niebieski szlak idący od strony granicznego Obycza do Wysowej. W tym miejscu skręcamy w lewo, w część drogi opadającą w dół. Po chwili na drodze pojawia się czarny szlak skręcający do cmentarza wojennego. Kierujemy się dalej w dół do głównej drogi, którą prowadzi w lewo żółty szlak na Przełęcz Wysowską.

Będąc w tym miejscu decydujemy się na odwiedzenie przełęczy, jednej z ważniejszych w Beskidzie Niskim. Widać z niej Magurę Stebnicką. Z przełęczy zjeżdżamy drogą polno-szutrową do Blechnarki i odwiedzamy jedyną na tej trasie cerkiew murowaną z roku 1801. Z tego miejsca jedziemy w dół już drogą asfaltową, z której na zakończenie podziwiamy całe otoczenie uzdrowiska Wysowa, gdzie zamykamy naszą pętlę.

Literatura uzupełniająca:

  1. Przewodnik Beskid Niski, wydawnictwa „Rewasz”
  2. Przewodnik Cerkwie Drwniane Karpat i Podhala - Polska i Słowacja, wydawnictwa „Rewasz”
  3. mapa turystyczna 1:50 000 Beskid Niski, wydawnictwa „Compass”
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com